ZÁKLADNÍ PRINCIPY PILATES

PILATES je metoda, která napomáhá probouzet tělo a posílit jeho střed.

Pilates respektuje šest základních principů:

Koncentrace – Concentration
Koncentrace a řízení prováděného pohybu jsou důležité především z hlediska změny špatných pohybových návyků a tím přeprogramování na správný = zdravý režim našeho těla, tzn. optimální pohyb ve vztahu s aktuálním zdravotním stavem.

Vědomá kontrola – Control
Kontrola při provádění pohybu je důležitá nejen při cvičení Pilates, ale i v běžném životě. Předcházíme tím i případným úrazům. Prostřednictvím kontrolovaného pohybu rozvíjíme svoje možnosti: sílu, flexibilitu a plynulé dýchání. Jedině tak můžeme efektivně pracovat na své fyzické stránce.

Střed těla – Core (Power house)
Střed těla = základní kámen pro stavbu zdravě fungujícího těla jedince.
Souhra níže uvedených svalů CORE zajistí pevnou základnu pro provedení zdravého pohybu při každodenním zatížení.

Core:
Příčný břišní sval – m. transverus abdominis.
Pánevní dno – diaphragma pelvis.
Bránice – diaphragma.
Svaly podél páteře – m. multifidi.

Dech – Breath
Dech je nejvýznamnější pro upevnění hlubokého stabilizačního svalového systému.
Povrchové dýchání nikterak nepomůže aktivaci bránice, proto je nezbytné se nejprve naučit správnému bráničnímu dýchání a také aktivaci pomocných nádechových svalů prostřednictvím dechu laterárního (interkostální neboli mezižeberní). Nácvikem správného dýchání způsobíme změny v držení těla, ustoupí bolesti v bederní oblasti, dojde k napřímení páteře atd.
Na plynulé a správné dýchání často zapomínáme a bereme jej jako samozřejmost.
Nezapomeňme: „Nádechem život začíná, výdechem život končí.“

Plynulost – Flow
Plynulost pohybu a plynulost dechu spolu úzce souvisí. Rozvíjí a respektují naše svalové možnosti (stah, protažení). Plynulost pohybu je důležitá při provádění jakéhokoli tréninku a taktéž podporuje ladnost a pohyblivost těla.

Přesnost – Precision
Dokonalé provedení pozice bez ohledu na „náročnost“ je to nejlepší, čeho člověk může při tréninku dosáhnout. Zdravotně funkční cvičení je proces vnímání svého těla a jeho přesné vedení do jednotlivých pozic spolu se zapojením dechu.

Mezi další dva doplňující principy patří rutinaizolace.

Jak vnímáte tyto principy?

Iva

Iva Barnincová
Mojí vášní je probouzet léčebné procesy a důvěru v přirozenou inteligenci těla. Jsme domem o čtyřech místnostech, kde sídlí prostor fyzický, mentální, emocionální a duchovní. Každou místnost je potřeba denně navštívit, abychom byli celiství a žili „šťavnatý“ život. Probouzí se laskavost a vnímavost k sobě a světu. „Nejen“ JÓGA pro všechny, kteří chtějí...
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů