EFEKTIVNÍ A ZDRAVÁ KOMUNIKACE PRO PRACOVNÍ TÝMY

MOTIVAČNÍ WORKSHOP PRO FIRMY

EFEKTIVNÍ A ZDRAVÁ KOMUNIKACE PRO PRACOVNÍ TÝMY

MOTIVAČNÍ WORKSHOP PRO FIRMY

Mezilidská komunikace verbální či neverbální, může zrušit pomyslnou vzdálenost, a tak zahájit, řešit, ukončit, nebo vylepšit situaci či problém, osobní nebo pracovní vztah.

Jak vypadá NEFUNKČNÍ komunikace v pracovním týmu?

 • Nesprávná komunikace vede k mylným očekáváním ze strany podřízených i nadřízených.
 • Je zdrojem agresivity, stresu, úzkosti a chybovosti.
 • Dochází k narušení vztahů na pracovišti a neochotě kooperovat.
 • Vznikají neúspěšné nebo chaoticky vedené projekty.

   

 • Členové týmu upadají do pasivity, vnitřní rezistence, vznikají nepodložené domněnky.

 • Zaměstnanci jsou demotivovaní, odcházejí. 

MOTIVAČNÍ WORKSHOP

PŘÍNOSY PRO VÁŠ TÝM

 • Pochopení významu komunikace pro zdravé týmové a firemní prostředí, pro efektivnější spolupráci, dosahování cílů, kvalitní vztahy na pracovišti a dobrý pocit z práce.
 • Seznámení s neverbálními formami jejich komunikace a jejich využíváním a významem.
 • Definování oblastí, kde komunikace v týmu nefunguje, jak mezi jednotlivci, tak v rámci celého týmu.
 • Seznámení s předpoklady účinné a efektivní komunikace.
 • Akční kroky pro efektivnější komunikaci ve vašem týmu.
 • Motivace pro tým, pochopení důvodů, proč na zlepšování kvality vzájemné komunikace dále pracovat.

Cena workshopu zahrnuje také pracovní listy, psací potřeby, manuál zdravé komunikace a dárek LOVE BODY MIND.

Počet osob

max 10

Délka trvání

4 hod

Místo realizace

v sídle společnosti/ mimo společnost – zajišťuje zadavatel

Navazující setkání

shrnutí, řešení aktuálních situací, akční kroky, metodika dalších kroků

Zaujalo vás téma workshopu? Chcete týmy i jednotlivce ve vaší firmě motivovat a posunout? Domluvme si schůzku!

„Nejdůležitější věcí v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“  

  Peter Drucker

KDO VÁS PROVEDE

MOTIVAČNÍM WORKSHOPEM?

Iva Barnincová 

Dnes žiji každý den v energii, lásce, vášni a s úsměvem na rtu. Mám svůj život, kdy už si dovolím věci dovolovat. Raduji se z každého dne a s vděčností si užívám svých denních rituálů. Mám čas na ranní šálek kopřivového čaje, na vědomou pohybovou praxi, čas utříbit si myšlenky a někdy si jen tak BÝT.